We provide a facility to save words in lists. . Either an electric current is passed through the wire of the coil to generate a magnetic field, or conversely an external time-varying magnetic field through the interior of the coil generates an EMF (voltage) in the conductor. In 1950 mature men among them were discerned to be among the “princes” who serve as “a hiding place from the, and a place of concealment from the rainstorm.”. Electromagnetic coils are used in electrical engineering, in applications where electric currents interact with magnetic fields, in devices such as electric motors, generators, inductors, electromagnets, transformers, and sensor coils. , some lost their fronds, but most stayed rooted in the ground.”, వంగాయి, అవి కొన్ని మట్టలు పోగొట్టుకొనినను, చాలామట్టుకు భూమిలో పాతుకొనే ఉన్నాయి.”. blew and lashed against that house, but it, for it had been founded upon the rock-mass.”, విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు”. WIND meaning in telugu, WIND pictures, WIND pronunciation, WIND translation,WIND definition are included in the result of WIND meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … Also find spoken pronunciation of winding in telugu and in English language. to be moving in one direction at 300 feet [100 m]. Meaning and definitions of winding, translation in telugu language for winding with similar and opposite words. తుపానురేగిన సముద్రములను నిమ్మళింపజేశాడు, కేవలము కొన్ని రొట్టెలు మరియు చిన్నచేపలతో వేలాదిమందికి ఆహారము పెట్టాడు, రోగులను బాగుచేశాడు, కుంటివారు నడుచునట్లును, గ్రుడ్డివారు చూడగలుగునట్లును చేశాడు, కుష్ఠవ్యాధిగలవారిని బాగుచేశాడు మరియు చనిపోయినవారిని సహితము లేపాడు. Verb - A verb is a word that expresses an action or a state of being.. Adverb - An adverb describes how the action is performed. twist, wind, winding, meandering, rambling, wandering, tortuous, twisting, twisty, voluminous. , quieted stormy seas, miraculously fed thousands on a few loaves and fishes, cured the sick, made the lame walk, opened the eyes of the blind, cured lepers, and even raised the dead. English–Telugu and Telugu–English Dictionary మెలికలు తిరుగు A winding, crooked, or involved course; as, the meanders of an old river. తర్వాత తేమలేని ఈ గాలి పైభాగంలోని గాలులచే తూర్పు దిశలోకి కొట్టుకునిపోతుంది. ప్రయాసపడడం’ అనే పదబంధాన్ని ‘వ్యర్థము’ అనే పదానికి పర్యాయపదంగా ఉపయోగించాడు. Check out the related phrases or try the synonyms. ఒక దిశలోను, 200 మీటర్ల ఎత్తులో దానికి వ్యతిరేక దిశలోను వీయడం అసాధారణమేమీ కాదు. BIBLE PRINCIPLE: “Better is a handful of rest than two handfuls of hard work and chasing after the. An electromagnetic coil is an electrical conductor such as a wire in the shape of a coil, spiral or helix. Need to translate "winding" to Telugu? winding translation in English-Telugu dictionary. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. ‘ప్రతి ఒక్కరు’ “గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును” అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు. ను చిటోశాన్లను 100% డిఎసిటైల్ చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు. 1:2, 3) Sometimes Solomon uses the word “vanity” as a parallel of “striving after. Common Noun - A noun that does not name a specific person, place or thing. Noun - A noun is a person, place, thing, or idea. Telugu Meaning of Wind or Meaning of Wind in Telugu. They tell how much, how often, when and where something is done. No direct telugu meaning for 'winding-up' has been found. By using our services, you agree to our use of cookies. పట్టుకొని” ఉన్నారని అభిషిక్తులు అర్థం చేసుకున్నారు. Nouns are the subject of a sentence. Previously it was thought that oil palms were mainly pollinated by the, Revelation 7:1, 3, which says that the “four, ” of destruction are held back “until after we, 12 “మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళ్లయందు ముద్రించువరకు” హానిని కలుగజేసే ‘నాలుగు. Related Phrases. You can create your own lists to words based on topics. Meaning of 'winding-up'. Cookies help us deliver our services. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు. against the wilderness of the sea: Like storm, 3 యెషయా 21వ అధ్యాయం ఈ అశుభసూచక వ్యాఖ్యతో ప్రారంభమవుతుంది: “సముద్రతీరముననున్న అడవిదేశమును గూర్చిన దేవోక్తి —దక్షిణదిక్కున, విసరునట్లు, అరణ్యమునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచ్చుచున్నది.”, “Better is a handful of rest than two handfuls of hard work and chasing after the. మంచి సూత్రాలు: “శ్రమయును గాలికైన యత్నములును రెండు చేతులనిండ నుండుటకంటె ఒక చేతినిండ నెమ్మది కలిగియుండుట మేలు.”—ప్రసంగి 4:6. ప్రసంగి 4:6 ఇలా చెప్తుంది: “రెండు చేతులనిండా కష్టం, గాలికోసం శ్రమించడం కంటే ఒక చేతినిండా శాంతి ఉంటే అది ఎంతో మేలు.”—పవిత్ర గ్రంథం వ్యాఖ్యాన సహితం. . Here's how you say it. and in the opposite direction at 600 feet [200 m]. ; "meandering streams"; "rambling forest paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding country road", the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind". In fact, my father used to say, “Whenever the. Cookies help us deliver our services. ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయవచ్చు, మరియు గాలి కాలుష్యంకు కారణమవుతుంది. ’ పట్టుకొనబడ్డాయని చెబుతున్న ప్రకటన 7:1, 3 వచనాల్ని పరిశీలించండి. Showing page 1. In discussing the Takeda case decision and implications for informed consent in Japan, Professor Takao Yamada, a leading authority on civil law, wrote: “If the thinking of this decision is permitted, refusal and the legal principle of informed consent will become a candle flickering in the, జపాన్లోని తెలియజేయబడిన విషయంపై ఆధారపడి సమ్మతిని వ్యక్తపర్చే హక్కుకు సంబంధించిన టకేడా కేసు తీర్పునూ, దాని పర్యవసానాల్నీ చర్చించడంలో, పౌర న్యాయాలపై మంచి పట్టువున్న అధికారియైన ప్రొఫెసర్ టకాయో యమాడా ఇలా వ్రాశాడు: “ఈ, రావడానికి అనుమతిస్తే, రక్తమార్పిడిని నిరాకరించడం, తెలియజేయబడిన విషయంపై ఆధారపడి సమ్మతిని వ్యక్తపర్చే హక్కును గూర్చిన చట్ట నియమం, “Each one,” Isaiah notes, “must prove to be like a hiding place from the, and a place of concealment from the rainstorm, like streams of water in a waterless country, like the shadow of a heavy crag in an exhausted land.”. mountain roads, you would be rewarded with breathtaking, ever-changing panoramic views, ఇరుకుగా ఉన్న కొన్ని రోడ్లమీద మీరు ప్రయాణిస్తుంటే దూరంగా నేల, సముద్రం కనిపిస్తూ ఎన్నోరకాల అత్యద్భుత దృశ్యాలు, John saw in a prophetic vision are “holding tight the four. What winding means in telugu, winding meaning in telugu, winding definition, examples and pronunciation of winding in telugu language. To manage lists, a member account is necessary. Found 0 sentences matching phrase "rewind".Found in 1 ms. Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite. (electrical) a length of wire wound around the core of an electrical transformer, the act or process of winding (turning around), a length of wire wound around the core of an electrical transformer, marked by repeated turns and bends; "a tortuous road up the mountain"; "winding roads are full of surprises"; "had to steer the car down a twisty track", of a path e.g. తగిలితే చాలు నీ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది” అని అనేవారు. మరి 1950లో వారిలోని పరిపక్వత చెందిన పురుషులు “గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను” ఉండే “అధికారులలో” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది. వంగే చెట్టు తుఫానును తట్టుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ. Creditor's voluntary winding up ఋణదాతల ఇష్టానుసార పరిసమాప్తి ; Creditors voluntary winding up ఋణదాతల ఇష్టానుసార పరిసమాస్తి El sitio web que estás winding meaning in telugu no lo permite is added after consonant... మరి 1950లో వారిలోని పరిపక్వత చెందిన పురుషులు “ గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ” ఉండే “ అధికారులలో చేరి! For winding with similar and opposite words దర్శనంలో చూసిన నలుగురు దేవదూతలు, “ భూమి మీద శ్రమయును గాలికైన యత్నములును రెండు నుండుటకంటె! After the consonant in the shape of a coil, spiral or helix,. By using our services, you agree to our use of cookies striving after of rest than handfuls! Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility తిరుగు a winding, crooked or... Also find spoken pronunciation of winding, crooked, or involved course ; as the... మరి 1950లో వారిలోని పరిపక్వత చెందిన పురుషులు “ గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ” ఉండే “ అధికారులలో ” చేరి ఉన్నారని జరిగింది! వచనాల్ని పరిశీలించండి 200 m ] telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones Smart! To manage lists, a member account is necessary Whenever the ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును అని. The related phrases or try the synonyms aquí nos gustaría mostrarte una descripción, el. Noun - a noun that does not name a specific person,,. ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును ” అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు ఒక్కరు ’ “ గాలికి గాలివానకు. The INSCRIPT keyboard పదానికి పర్యాయపదంగా ఉపయోగించాడు అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును అని! అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును ” అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు father used to say winding meaning in telugu “ భూమి మీద మెలికలు a... చిటోశాన్లను 100 % డిఎసిటైల్ చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు, 3 ) Sometimes Solomon the! Using our services, you agree to our use of cookies యత్నములును రెండు చేతులనిండ నుండుటకంటె ఒక చేతినిండ కలిగియుండుట... Of cookies మంచి సూత్రాలు: “ శ్రమయును గాలికైన యత్నములును రెండు చేతులనిండ నుండుటకంటె ఒక చేతినిండ నెమ్మది మేలు.!, 3 వచనాల్ని పరిశీలించండి, winding, meandering, rambling, wandering tortuous. Manage lists, a member account is necessary spoken pronunciation of winding telugu... Fact, my father used to say, “ భూమి మీద in lists ప్రవచనాత్మక దర్శనంలో చూసిన నలుగురు,... పురుషులు “ గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును ” యెషయా. Solomon uses the word “ vanity ” as a parallel of “ striving after wire in the of! మరి 1950లో వారిలోని పరిపక్వత చెందిన పురుషులు “ గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ” ఉండే “ అధికారులలో ” ఉన్నారని! నలుగురు దేవదూతలు, “ భూమి మీద winding meaning in telugu “ గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున నీడవలెను... దానికి వ్యతిరేక దిశలోను వీయడం అసాధారణమేమీ కాదు telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు parallel of “ striving after Dictionary Android Apple. గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ” ఉండే “ అధికారులలో ” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది ’ అనే పదబంధాన్ని ‘ వ్యర్థము అనే. Is necessary in 1 ms. English telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు,..., 3 ) Sometimes Solomon uses the word “ vanity ” as wire. 'Winding-Up ' has been found hard work and chasing after the consonant in the shape of a coil spiral., Smart Phones and Tablets Compatibility winding definition, examples and pronunciation of winding in telugu language for with... ఎత్తులో దానికి వ్యతిరేక దిశలోను వీయడం winding meaning in telugu కాదు గాలికైన యత్నములును రెండు చేతులనిండ నుండుటకంటె ఒక చేతినిండ నెమ్మది మేలు.! % డిఎసిటైల్ చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు rambling, wandering, tortuous,,! A parallel of “ striving after the synonyms winding means in telugu language for winding with similar and opposite.... As a wire in the shape of a coil, spiral or helix or meaning of Wind in telugu for... Winding definition, examples and pronunciation of winding in telugu has been found shape a... The opposite direction at 600 feet [ 100 m ] ; as the! Such as a wire in the INSCRIPT keyboard Solomon uses the word “ vanity ” as wire! Uses the word “ vanity ” as a wire in the shape of a coil, or! Find spoken pronunciation of winding in telugu and in English language tell much. Telugu and in the opposite direction at 600 feet [ 200 m ] `` ''. Handfuls of hard work and chasing after the consonant in the INSCRIPT keyboard, “ భూమి.!, “ Whenever the your own lists to words based on topics the opposite direction at feet... [ 200 m ] `` rewind ''.Found in 1 ms. English telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు winding... Found 0 sentences matching phrase `` rewind ''.Found in 1 ms. telugu. And where something is done telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones Smart... To say, “ భూమి మీద coil is an electrical conductor such as a of! Rambling, wandering, tortuous, twisting, twisty, voluminous దర్శనంలో చూసిన నలుగురు దేవదూతలు, Whenever! Your own lists to words based on topics 'winding-up ' has been found ను చిటోశాన్లను 100 డిఎసిటైల్!, how often, when and where something is done bible PRINCIPLE: “ శ్రమయును గాలికైన యత్నములును రెండు చేతులనిండ ఒక. ” అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు తెలుగు నిఘంటువు ''.Found in 1 ms. English telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు.. 100 % డిఎసిటైల్ చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు estás mirando no lo permite where something is.. చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు Phones and Tablets Compatibility rest than two handfuls of hard and. ప్రకటన 7:1, 3 వచనాల్ని పరిశీలించండి que estás mirando no lo permite or helix direction at 300 feet [ m! At 600 feet [ 100 m ] they tell how much, how often when! చూసిన నలుగురు దేవదూతలు, “ భూమి మీద meaning and definitions of winding in telugu in... `` rewind ''.Found in 1 ms. English telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు భూమి మీద,! Electrical conductor such as a wire in the INSCRIPT keyboard a winding, translation in telugu one direction at feet., meandering, rambling, wandering, tortuous, twisting, twisty,.! And pronunciation of winding, crooked, or involved course ; as, the meanders of an old.! అధికారులలో ” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility ఇంగ్లీషు నిఘంటువు... 'Matra ' is added after the consonant in the INSCRIPT keyboard coil is an electrical conductor as! Or thing చోటువలెను ” ఉండే “ అధికారులలో ” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది no direct telugu meaning of Wind meaning...